Top

در تیم مورینیو بیمار نشوید

Do not get sick

1395/09/06

در تیم مورینیو بیمار نشوید

آندره شورله از عکس العمل عجیب ژوزه مورینیو به بیماری او پرده برداری می کند.

آندره شورله می گوید بعد از اینکه چند بازی را در تیم چلسی به دلیل بیماری از دست داد ژوزه مورینیو دیگر به او اعتماد نکرد. مورینیو در سال 213 شورله را با 18 میلیون پوند خرید و او تنها یک فصل را کامل در چلسی بازی کرد. او 8 گل در 30 بازی لیگ جزیره به ثمر رساند. آندره شورله اظهار داشت:

بازی در چلسی برای من مثل یک رویا بود. اما بعد از اینکه چند هفته به دلیل بیماری بازی نکردم سرمربی دیگر روی من حساب باز نمی کرد. مورینیو به من نشان داد که زندگی به عنوان یک فوتبالیست می تواند چقدر سخت باشد. تجربه ام در چلسی خیلی خوب بود و با سوپراستارهای زیادی بازی کردم. بازی در چلسی برای من یک رویا بود اما بعد از بیماریم سرمربی دیگر روی من حساب باز نکرد.